Swot analýza lázní

Projekt marketingového řízení Lázní Hodonín...

Poté je pomocí zvolených analýz zjištěno stávající postavení Lázní Hodonín, příspěvková organizace. Na základě zjištění ze závě-rečné SWOT analýzy jsou navrženy strategické cíle a prostředky k jejich dosažení ve formě návrhů projektů.
theses.cz/id/o3coo2/

Profil firmy Lázně Slatinice - Seminarky.cz

Charakteristika: Práce nabízí profil společnosti Lázně Slatinice ve formě soupisu základních heslovitých informací o vnitřních a vnějších podmínkách firmy. Popisuje předmět, cíl a předpoklady jejího podnikání, přináší stručnou SWOT analýzu.
seminarky.cz/Profil-firmy-Lazne-Slatinice-22884

Cestovní Ruch: Swot Analyza

Příležitosti: • posílení postavení ČR ve světovém cestovním ruchu a zejména v evropském cestovním ruchu a to jak celku, ale i nabídkou balíku zaměřeného na určité skupiny obyvatel • rozšiřování spolupráce pohraničních regionů.
cestovniruch.studentske.cz/2009/01/swot-analyza.html

Silné stránky

Tvorba Swot analýzy území MAS 21. Františkovy Lázně nespolupracují
mas21.cz/wp-content/uploads/2013/12/zapis_SWOT_analyza_29_1...

SWOT analýza Jihomoravského kraje

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2006-2016 SWOT analýza. Ze závěru hodnocení vyplynulo i doporučení zjednodušit strukturu SWOT analýzy a snížit počet výroků, tak aby bylo dosaženo vyšší přehlednosti.
kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?pubid=16066TypeID=7foldid=3772...

Jídelní lístek - SWOT analýza - Seminarky.cz

Kategorie: Marketing, . Charakteristika: Práce zahrnuje SWOT analýzu nabídky jídelního lístku hotelové restaurace Rožmberk v Čechách. V práci jsou popsány - silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby.. Profil firmy Lázně Slatinice
seminarky.cz/Jidelni-listek-SWOT-analyza-23736

Vysoká Škola Polytechnická Jihlava

Cestovní ruch. Dotazníkové šetření. Lázně. Rozvoj. SWOT analýza.. Hlavním cílem mé bakalářské práce je vytvořit analýzu současného. Roţmberská 33, depandant lázní, 26 lázní. Obrázek 4: Bertiny lázně. V roce 2005 lázně
is.vspj.cz p/get-bp/studijni-obor/6501R001/student/13033/thema/754

ZÚR ÚK – grafická část AÚP

A1. Podklady A Komentáře Swot Analýzy Tématických Okruhů. Kromě toho je na Litoměřicku evidováno jedno regionálně významné ložisko kvalitních pískovců Charvatce - Mšené Lázně.
kr-ustecky.cz/files/uap/02_podklady_UAP/01_Podkladove_informace_pro...

Microsoft Word - 2. SWOT analýza_TO Zlínsko.doc

SWOT analýza je prvním krokem syntézy analytických informací vedoucí k definování strategických cílů, oblastí a opatření. Komplexní SWOT analýza stavu cestovního ruchu v TO Zlínsko byla zpracována na základě detailního poznání.
zlin.eu/upload.cs/c/c500d844_1_2._swot_analyza_to_zlinsko.pdf

Úvod

Swot analýza Lázní Poděbrady, a. s. ... 46. období. V průběhu práce budu také zjišťovat, jak jiţ zmíněná ohroţení českých lázní. Lázně, Lázně Bělohrad, Lázně Bohdaneč, Lázně Kundratice, Lázně Libverda, Lázně
is.vspj.cz p/get-bp/studijni-obor/6501R001/student/13409/thema/1526